صفحه اصلیمراکز خرید و فروشگاه ها

الکترونیک و برق صنعتی

گرمانور

با مدیریت حمید کاظمی

زنجان، خیابان امام، کوچه باشگاه

۰۲۴-۳۳۳۶۵۲۸۱

صنایع روشنایی نور آرا

با مدیریت قنبری

زنجان، خیابان امام، کوچه باشگاه، پاساژ رستمخانی، زیرزمین، پلاک ۱۰

۰۲۴-۳۳۳۳۴۰۳۲

تابلو برق تک ماهان

با مدیریت مرتضی شجاعی

زنجان، کوی باشگاه، پاساژ کسری، پلاک ۸

۰۲۴-۳۳۳۲۵۰۵۱

الکترو البرز

با مدیریت مقیمی
نمایندگی انحصاری در استان زنجان

زنجان، خیابان امام، کوی باشگاه، پلاک ۴۴

۰۲۴-۳۳۳۳۳۱۱۱

الکترو امین

با مدیریت قنبری

زنجان، خیابان امام، کوچه باشگاه، پلاک ۴۲

۰۲۴-۳۳۳۳۲۹۰۳

الکتروفانال

با مدیریت محسن مختارنیا

زنجان، خیابان امام، کوی باشگاه، پاساژ کسری، طبقه همکف، پلاک ۳۴

۰۲۴-۳۳۳۶۳۲۴۵

الکتروپیمان

با مدیریت پیمان نهاوندی

زنجان، خیابان امام، کوچه باشگاه، پاساژ رستمخانی، طبقه همکف، پلاک ۴

۰۲۴-۳۳۳۳۴۶۸۶

الکتروپانیز

با مدیریت مرادخانی

زنجان، خیابان امام، کوی باشگاه، پاساژ کسری، طبقه همکف، پلاک ۲۱

۰۲۴-۳۳۳۳۴۶۹۰