صفحه اصلیبهداشت و درمانپزشکان

تغذیه و رژیم درمانی

پروین افشار

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
عضو پیوسته انجمن تغذیه ایران (اتا)
شماره نظام پزشکی: ت-۱۹۴۰

زنجان، ابتدای خیابان سعدی وسط، ساختمان زرتشت، طبقه پنجم

۰۲۴-۳۳۳۶۱۸۵۳

سارا توکل

مشاور تغذیه و رژیم درمانی
عضو انجمن نغذیه ایران (اتا) و آمریکا

زنجان، میدان انقلاب، ابتدای خیابان سعدی وسط، ساختمان پاستور، طبقه دوم، واحد ۲

۰۲۴-۳۳۳۳۳۳۷۵-۷۶