صفحه اصلیبهداشت و درمان

مراکز درمانی

مرکز ارائه خدمات پزشکی و پرستاری عافیت

محمد کشاورز افشار

زنجان،

۰۹۱۲۴۴۱۵۱۰۹ - ۰۹۱۹۴۴۲۴۲۹۲

مرکز درمان سوء مصرف مواد ناجی

دکتر بهمن دانشور

زنجان، اسلام آباد، ۲۰ متری شهید مدنی، چهارراه جاده همایون، طبقه فوقانی داروخانه دکتر حقیقت

۰۲۴-۳۳۵۵۹۶۴۴