صفحه اصلی

مسکن و ساختمان

دای مکث آریا

با مدیریت نوروزی

زنجان، بلوار کوچمشکی، خیابان سرداران شهید، ساختمان جاوید

۰۲۴-۳۳۴۵۷۶۶۳

املاک قصر

با مدیریت معماریان

زنجان، شهرک کارمندان، فاز ۲، خیابان ۱۲، نبش ساختمان کیان

۰۲۴-۳۳۴۶۱۸۱۸-۳۳۴۶۹۵۴۶

آریا استیل

با مدیریت غلامی

زنجان، خیابان عاصم زنجانی، پلاک ۸۴۶۸

۰۹۱۲۷۴۳۱۵۸۲

فروشگاه نجفی

با مدیریت نجفی

زنجان، بازار بالا، راسته صندوق سازها، پلاک ۴۶

۰۲۴-۳۳۳۶۰۵۹۷

سنگ فروشی قهرمانی

با مدیریت قهرمانی

زنجان، شهرک الهیه، فاز یک، خیابان شهید خلبان بیگدلی، نرسیده به کلانتری شماره ۱۴

۰۹۱۲۴۴۱۲۸۳۰ :مسئول نصب - ۰۹۱۲۳۴۱۶۵۸۸ :مسئول فروش

مهسا کابین

با مدیریت سلطانی

زنجان، شهرک الهیه، فاز یک، خیابان عاصم زنجانی

۰۹۱۲۳۴۲۲۲۶۸

ایمن رفاه مجید

با مدیریت محمدی
ایمن رفاه مجید به آسایش شما می اندیشد.

زنجان، بسیجیان، خیابان گلستان شمالی، اندیشه شمالی ۱۴، قطعه A۸۳

۰۹۱۹۵۴۷۳۶۹۷

گلشن کابین

با مدیریت قنبری

زنجان، گلشهر، فاز ۲، خیابان ارسطو، قطعه ۲۹۲۲

۰۹۳۵۴۴۲۴۰۱۲ - ۰۹۱۹۲۷۸۴۵۷۷

کابینت تهران پارس

با مدیریت ندرلو

زنجان، خیابان انصاریه، نرسیده به میدان ولیعصر، کابینت تهران پارس

۰۹۱۲۴۴۱۴۰۸۸ - ۰۹۱۹۲۷۸۸۴۶۵

تولیدی بازرگانی سپید کاج زنجان

با مدیریت برادران حنیفه لو

زنجان، خیابان ۱۷ شهریور، روبروی مرکز بهداشت شماره ۸

۰۲۴-۳۳۵۴۹۹۴۰