الکترو امین

با مدیریت قنبری

نمایندگی انحصاری:
  • گروه روشنایی گلنور
  • تابشگران نور
  • پارس شهاب (شهاب توشه)
  • رسانا کابل تهران
  • صنایع روشنایی سوتارا

موقعیت روی نقشه

زنجان، خیابان امام، کوچه باشگاه، پلاک ۴۲

۰۲۴-۳۳۳۳۲۹۰۳