خیاطی آل گی

با مدیریت تاران

  • دوخت انواع لباس های مدارس و ارگان های دولتی

موقعیت روی نقشه

زنجان، خیابان امام، مابین امیرکبیر و سبزه میدان، جنب پاساژ وثوق، کوچه نوروزی (سیدلر سابق)، پاساژ قشمی

۰۲۴-۳۳۳۳۸۲۳۰