دفتر فنی و مهندسی ایفل شماره 40

با مدیریت مهندس هاشمی

  • تهیه و تایید نقشه های ساختمانی (مسکونی - تجاری - اداری)
  • طراحی، نظارت، مدیریت پروژه و مشاوره در سبک سازی سازه ها
  • طراحی و نظارت بر اجرای نماها
  • تهیه و تایید نقشه های فاز 2
  • طراحی دکوراسیون داخلی و بازسازی بناهای فرسوده

موقعیت روی نقشه

زنجان، اعتمادیه، خیابان معلم، نبش دوم وسط

۰۲۴-۳۳۴۲۳۴۹۶