دکتر روح الله تیموری

داخلی - اطفال
نظام پزشکی ۱۸۷۴۷

  • بیماری های کلیه و مجاری ادراری

موقعیت روی نقشه

زنجان، چهارراه سعدی، روبروی درمانگاه سوسن علیمرادیان

۰۲۴-۳۳۳۴۸۷۸۰