دکتر فاطمه مقبولی اصل

پوست، مو

پذیرش صبح و عصر (با تعیین وقت قبلی)موقعیت روی نقشه

زنجان، خیابان سعدی وسط، جنب پاساژ شهر راز، کوچه شهید مهدی زنجانی، مجتمع تخصصی دکتر قریب

۰۲۴-۳۳۳۲۷۳۲۵