۰۲۴-۳۳۳۶۵۴۷۷

  • انواع غذاهای ایرانی و ترک با محیطی دلنشین و متفاوت
  • ثبت خاطرات خوش در آریا
  • همراه با اجرای موسیقی زنده