سفره خانه و چایخانه سنتی حاج داداش

با مدیریت بلوری

موقعیت روی نقشه

زنجان، ورودی بازار: خیابان امام، خیابان فردوسی، بازار پایین، پلاک ۴۵

زنجان، ورودی پارکینگ: مابین سبزه میدان و چهارراه امیرکبیر، کوچه شهید خلیل نوروزی (سیدلر)

۰۲۴-۳۳۳۳۶۸۲۰-۳۳۳۲۲۰۲۰

۰۲۴-۳۳۳۲۲۲۳۷