۰۲۴-۳۳۵۴۹۵۷۱

۰۹۱۲۱۴۱۰۸۴۲ - ۰۹۱۹۱۴۱۹۹۶۱

  • نمایندگی استان زنجان - برادران بهرامی
  • واحد نمونه استاندارد سال 90 و 92
  • دارای گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی
  • 5 سال ضمانت تعویض