۰۲۴-۳۳۴۶۱۹۰۱

  • اولین و تنها مرکز ساخت تابلو چلنیوم تمام اتوماتیک
  • مجهز به دستگاه تمام اتوماتیک ساخت چلنیوم در زنجان
  • مجهز به دستگاه لیزر تمام برگ